Technické služby Kyjov

Technické služby Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova byly založeny městem Kyjov s účinností od 1. 4. 2013.

Činnosti vykonávané Technickými službami Kyjov byly do 31. 3. 2013 vykonávány městem Kyjov, a to prostřednictvím Odboru komunálního hospodářství MěÚ Kyjov.

K transformaci Odboru komunálního hospodářství na příspěvkovou organizaci došlo v rámci organizačních změn na MěÚ Kyjov. Hlavním důvodem bylo odloučení těch činností od MěÚ, které svým charakterem neodpovídají úředním činnostem.

Z důvodu neziskového charakteru činností vykonávaných Technickými službami Kyjov byla zvolena forma příspěvkové organizace.

Technické služby Kyjov, příspěvková organizace byla zřízena na základě usnesení Zastupitelstva města Kyjova na jeho XVII. zasedání dne 17. 12. 2012 na dobu neurčitou.

Předmětem hlavní činnosti Technických služeb Kyjov je:
    Údržba zeleně
    Provozování a správa koupaliště
    Provozování a správa přírodního koupaliště (biotopu) v Bohuslavicích
    Údržba veřejných prostranství
    Správa městského mobiliáře
    Provozování veřejného pohřebiště, správa smuteční síně
    Opravy místních komunikací
    Údržba místních komunikací a očista města
    Údržba veřejného osvětlení
    Správa dětských hřišť, mimo hřišť v areálech jiných městských příspěvkových organizací
    Provozování veřejného WC a tržnice na Masarykově náměstí