Nepřehlédněte

Zahájení tréninkového procesu všech kategorií

Zahájení tréninkového procesu všech kategorií

Vedení fotbalového klubu FC Kyjov 1919 z.s. reaguje na aktuální vývoj epidemie COVID-19 a uvolňování krizových opatření s epidemií souvisejících. S účinností od 11. 5. 2020 dochází k postupnému obnovení činnosti všech týmů klubu a to za striktního dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření stanovených Vládou ČR a dalšími kompetentními orgány.

Rodiče nezletilých mládežnických hráčů berou na vědomí, že zapojení do tréninkového procesu je na bázi dobrovolnosti a přejímají za ně veškerou odpovědnost v případě, že by se u hráče zhoršil zdravotní stav nebo se objevily příznaky nemoci COVID-19. Všichni hráči jsou dále povinni jednat v souladu s bezpečnostními a hygienickými opatřeními stanovenými Vládou ČR a dalšími kompetentními orgány, dbát veškerých pokynů trenérů a odpovědných osob klubu a neprodleně informovat trenéra své kategorie o zhoršení zdravotního stavu nebo o výskytu příznaků nemoci COVID-19.

 

V Kyjově, 9.5.2020

 

Za vedení klubu Darek Opatřil, předseda z.s.

Obecné | 10.5.2020